Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój
OFERTA


PRAWO KARNE I WYKONAWCZE:
w szczególności

obrona w postępowaniu przygotowawczym
obrona w postępowaniu sądowym
reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym
sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia
sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
reprezentowanie powoda cywilnego - w celu
dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa
obrona skazanegow postepowaniu karnym wykonawczym:
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
- warunkowe przedterminowe zwolnienie
- odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego
PRAWO CYWILNE
w szczególności sprawy z zakresu:

zobowiązań cywilnoprawnych
dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
naprawy szkód górniczych
ochrony dóbr osobistych
spółek prawa cywilnego
zasiedzenia własności nieruchomości
zniesienia współwłasności
ochrony własności
służebności
stwierdzenia nabycia spadku
dokonania działu spadku
przyjęcia bądź odrzucenia spadku
dochodzenia nieważności testamentu
dochodzenia zachowku
PRAWO RODZINNE
w szczególności sprawy o:

rozwód i separację
unieważnienie małżeństwa
podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
alimenty
ustalenie pochodzenia dziecka
dotyczące władzy rodzicielskiej (przyznania wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej)
ustalanie kontaktów z dzieckiem
ustalenie pochodzenia dziecka
zaprzeczenie pochodzenia dziecka
przysposobienie
rozwiązanie przysposobienia
PRAWO PRACY
w szczególności o:

odszkodowanie i zadośćuczynienie z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rentę wyrównawczą
ustalanie istnienia stosunku pracy
przywrócenie do pracy
uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
wynagrodzenie za pracę (także w godzinach nadliczbowych)
odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu
sprostowanie świadectwa pracy
PRAWO ADMINISTRACYJNE
w szczególności z zakresu:

inwestycji budowlanych
ochrony środowiska
postępowań w sprawie cudzoziemców
PRAWO GOSPODARCZE
w szczególności:

sprawy spółek prawa handlowego
dochodzenie roszczeń od podmiotów gospodarczych
zastępstwo podmiotów gospodarczych
sporządzanie umów
analiza zawartych umów

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych.