Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój
O FIRMIE


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w takich formach jak:
udzielanie porad prawnych
sporządzanie pisemnych opinii prawnych
prowadzenie negocjacji i rokowań
pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
przygotowanie pism procesowych
a nade wszystko reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i sądami administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Adwokacka utrzymuje także stałe kontakty partnerskie z adwokatami z innych krajów a w szczególności z adwokatami z Republiki Czeskiej, Austrii i Niemiec.

Na terenie kraju Kancelaria prowadzi sprawy obywateli innych krajów i obywateli polskich zamieszkałych poza granicami kraju.

Na koszty prowadzenia sprawy składają się wynagrodzenie, należny podatek VAT i ewentualne koszty dojazdu, jeżeli sprawa toczy się poza Jastrzębiem.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy adwokata. Obowiązują stawki umowne, jednakże ich wysokość nie może być niższa, niż ustalona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. nr 163 poz. 1348 z dn. 3.10.2002r.)

Podatek VAT objęty jest jednolitą stawką 23%.


Aplikacje pod patronetem adwokata Eugeniusza Krajcera m.in. odbyli:
Janusz Pająk - Adwokat
Dorota Krzystała - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, tytuł magistra uzyskała w 2009 roku. Aplikację adwokacką ukończyła 2013 roku.
Wojciech Kała, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, tytuł magistra uzyskał w 2010 roku.
Patryk Riedel, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł magistra uzyskał w 2011 roku.
Andrzej Dyrszka - Adwokat